Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty Wartości zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.